Games at Tromsø Film Festival Thoughts on Design and Play

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedin

This year at the 26th Tromsø International Film Festival (TIFF) digital games were present in a form of a seminar called Film 2.0 – Games People Play. I had the honor to speak at the seminar. I arrived to Tromsø on the last day of polar night and left a few days later with many experiences richer. It became clear to me, once again, that play is the key to successful design.

The first night there I came across with a performance of improvised piano music. The music was played on top of silent movies played from YouTube and picked randomly by the audience. Right away when the first image came to view the performer was playing tunes. He improvised his playing as the movie unfolded. The audience could shout stop whenever they liked. He would then stop playing and a new topic would be chosen. This was an interesting way to bring play into a performance. A second example of play molding performance and content was soon to follow.

Read More»

Liitutaulusta peliin

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedin

Millainen on luokkahuone, jossa opettajan jälkeen paras pedagoginen väline on liitutaulu? Vaikea kuvitella nykyaikana. Vaikka taulu onkin säilyttänyt asemansa helppona esitys- ja jäsennysjärjestelmänä, niin luokkahuoneeseen on saapunut monia moderneja välineitä.

Kaikille noille välineille on yhteistä se, että oppimistilanne on vahvasti opettajavetoista. Jos opettaja osaa pistää itsensä mielenkiintoisella tavalla likoon, niin oppimishetki on antoisa. Jos taas opettajalla on vähän huonompi energiataso, niin jäljelle jää pelkkää turhaumaa. Opettajan persoonan vaikutus oppilaan  motivaatioon on selkeästi se merkittävin seikka.

Read More»